Kurzy pro motocykly - Trénink na zkoušku

Zkouška z praktické jízdy pro skupinu AM, A1, A2, A

Jak je "obci motorkářské" jistě známo vstoupila od prvního listopadu 2015 v platnost zákonná změna v obsahu zkoušky z praktické jízdy pro získání řidičského oprávnění výše uvedených kupin. Obsah zkoušky vyplývá z vyhlášky číslo 256/2015 Sb., platné od 1. listopadu 2015 a zvyšuje nároky na kvalitu výcviku v autoškole, ale i na dovednosti žadatele. Stručný výpis obsahu zkoušky najdete v další části této rubriky, úplné a přesné znění pak ve shora uvedené vyhlášce.

Trénink pro žadatele ŘP:

Na našich polygonech Vám zapůjčíme motocykl, pod dohledem zkušených instruktorů můžete natrénovat potřebné dovednosti a bez rizika neúspěchu před zkušebním komisařem si provést "zkoušku nanečisto" i opakovaně.

Trénink pro držitele ŘP:

Na našich polygonech můžete na vlastním motocyklu a pod dohledem zkušených instruktorů vyzkoušet a natrénovat potřebné dovednosti. Ověřit si zdali byste podle současných podmínek uspěli u zkoušky podle platných pravidel, ale také zkonalit své řidičské umění. Řada manévrů dnešní praktické zkoušky Vám pomůže zlepšit techniku jízdy, pohybovat se s jistotou a zároveň bezpečně na svém motocyklu v běžném silničním provozu a lépe zvládnout případné krizové situace do kterých se můžete dostat na silnici.

Rozsah a obsah tréninku:

Při výcviku v základním rozsahu dvou hodin vyzkoušíte veškeré jízdní úkony obsažené v praktické zkoušce stanovené zákonem (jejich přehled je uveden níže).

Obsah a rozsah výcviku lze po předchozí dohodě upravit samozřejmě individuelně dle Vašich požadavků a přání.

CENA: 900 Kč vč. DPH

Obsah praktické zkoušky pro získání řidičského průkazu skupin AM, A1, A2, A

  1. před zahájením jízdy u skupiny vozidel AM, A1, A2 a A prověřit stav pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení vozidla, směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici, výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele, hladiny oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě ochrannou přilbu a provést následující zvláštní jízdní úkony vyobrazené v příloze č. 7 k této vyhlášce, kterými žadatel prokazuje dostatečnou připravenost a schopnost samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce
  2. sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan,
  3. provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru, bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“, slalom, jízdu po dráze ve tvaru „8“, opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu,
  4. provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující slalom v rychlosti nejméně 40 km.h-1 a vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km.h-1)
  5. provést brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1, nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM z rychlosti 45 km.h-1).